Trong suốt quá trình phát triển Công ty đã đạt được những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đã được Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND thành ph...

THI CÔNG các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; các công trình dân dụng và công nghiệp; các công trình giao thông đường bộ; các cô...

Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 tiền thân là “Xí nghiệp xây dựng” thuộc Công ty Xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng (nay là Tổn...

Kinh doanh bất động sản cũng là một trong những lĩnh vực mà Constrexim Số 1 (CONFITECH) quan tâm và phát triển từ năm 2002. Các dự án lớn Constrexim S...