constrexim-postConstrexim_1_CONFITECH_trung_goi_thau_xay_dung_khoi_nha_9_tang_va_he_thong_ha_tang_ky_thuat_cua_benh_vien_da_khoa_Vinh_Long

Theo kết quả chấm thầu được công bố công khai, Công ty cổ phần constrexim số 1 (confitech) đã chúng gói thầu ” Xây dựng khối nhà 9 tầng và hạ tầng kỹ thuật ” thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Quy mô công trình gồm: 01 tầng hầm, 09 tầng nổi, các hạng mục kỹ thuật gồm, trạm bơm, cấp điện và chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước ngoài nhà, bể nước ngầm, hàng rào, sân vường, đường nội bộ

Diện tích sàn: 39,994 m2

Chủ đầu tư: Sở Y Tế tỉnh Vĩnh Long

Tiến độ thi công công trình: 12/2016

Tổng mức đầu tư: 968.418.000.000 đồng

Hình ảnh lễ khởi công công trình:

constrexim-constrexim-1-confitech-trung-goi-thau-xay-dung-khoi-nha-9-tang-va-he-thong-ha-tang-ky-thuat-cua-benh-vien-da-khoa-vinh-long

constrexim-constrexim-1-confitech-trung-goi-thau-xay-dung-khoi-nha-9-tang-va-he-thong-ha-tang-ky-thuat-cua-benh-vien-da-khoa-vinh-long2

constrexim-constrexim-1-confitech-trung-goi-thau-xay-dung-khoi-nha-9-tang-va-he-thong-ha-tang-ky-thuat-cua-benh-vien-da-khoa-vinh-long3

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Bệnh Viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long là một dự án trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long, khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, tăng cường sức khỏe cho nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng như các tỉnh xung quanh

Constrexim số 1 đã ủng hộ tại lễ khởi công công trình:

+ Qũy khuyến học: 100tr đồng

+ Qũy nhà Tình Nghĩa: 200tr đồng

+ Qũy nhà Tình Thương: 200tr đồng

Tổng số tiền ủng hộ lên đến: 500tr đồng