Trong suốt quá trình hình thành phát triển, với nỗ lực của mình, Constrexim Số 1 (CONFITECH) đã khẳng định được vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng.

constrexim1-congtrinhcongnghiep

Những công trình công trình công nghiệp Constrexim Số 1 (CONFITECH) đã và đang thực hiện: Nhà máy văn phòng Mizuho, Hải Dương. Nhà máy Atarih Precision, Hải Dương. Nhà máy may Vina Kyung Seung, Phú Thọ. Cảng đạm và dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ. Trung tâm xử lý hàng hoá chuyển phát nhanh Tân Sơn Nhất. Nhà máy điện tử Compal, Vĩnh Phúc. Khu dịch vụ dầu khí tổng hợp tại Dung Quất. Nhà máy kính nổi Chu Lai, Quảng Nam. Thành viên liên danh tổng thầu EPC công trình Nhà máy xi măng Nam Sơn – Hà Nội…..

constrexim1-congtrinhcongnghiep2

constrexim1-congtrinhcongnghiep3