Ngoài ra, Constrexim Số 1 (CONFITECH) cũng là 1 đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án theo hình thức Tổng thầu EPC như: Hệ thống nước Cao Bằng. Hệ Thống nước Tam Sơn Quảng Bạ– Hà Giang. Na Hang – Tuyên Quang. Ngọc Lặc – Triệu Sơn,Thanh Hoá …

constrexim1-congtrinhhatangvanuoc1

constrexim1-congtrinhhatangvanuoc2

constrexim1-congtrinhhatangvanuoc3