phoi canh goc phuong an 1a

Tháng 10 năm 2014 nhà thầu Constrexim số 1 (Confitech) đã hoàn thành hệ thống cọc ép và tầng hầm của bệnh viện.

IMG_0026a IMG_0016a IMG_0004a