Trong suốt quá trình phát triển Công ty đã đạt được những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đã được Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội….khen thưởng bằng nhiều hình thức.

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM SỐ 1 (CONFITECH)

TT

Nội dung

Ảnh

1

Năm 2019, Bằng khen của Bộ Công An cho Công ty Cổ phần Constrexim Số 1(Confitech) trong công tác triển khai Dự án Nhà ở cho Cán Bộ Chiến Sỹ thuộc Bộ Công An tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bằng khen Công ty CP Constrexim số 1(Confitech)

2

Năm 2017, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I của Bộ Xây Dựng cho Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 (Confitech)

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

3

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam cho Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 về thành tích trong công tác từ năm 2003 – 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc.

constrexim1-thanh-tich-dat-duoc1

4

Đoạt giải: Cúp vàng về hội nhập kinh tế quốc tế lần thứ nhất năm 2008 do Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế chứng nhận năm 2008.

constrexim1-thanh-tich-dat-duoc2

5

Được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2008 do Bộ trưởng BXD ký tặng năm 2008 – 2009.

constrexim1-thanh-tich-dat-duoc3

6

Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn năm 2006

constrexim1-thanh-tich-dat-duoc4

7

Giấy khen của Trưởng ban quản lý làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam về thành tích nổi bật trong công tác tổ chức sự kiện Khai trương Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2010  constrexim1-thanh-tich-dat-duoc5

8

Đạt Cúp Thăng Long năm 2008 do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Tặng

constrexim1-thanh-tich-dat-duoc6

9

Vô địch Giải bóng đá giao hữu Tổng Công ty cổ phần Constrexim tổ chức lấy thành tích chào mừng 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 – 26/3/2010)

constrexim1-thanh-tich-dat-duoc7

10

Bằng khen của Bộ Xây dựng về thành tích hòan thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2007

constrexim1-thanh-tich-dat-duoc7

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM SỐ 1 (CONFITECH)

Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

TT

Danh hiệu

Thành tích

Năm xét tặng

Cơ quan xét tặng

1

Bằng khen

Thành tích công tác 1996-1998

1998

Thủ tướng Chính phủ

2

Bằng khen

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác

1998

Bộ Xây Dựng

3

Bằng khen

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 2001

2001

Bộ Xây Dựng

4

Công nhận

Tập thể lao động xuất sắc năm 2003

2003

Bộ Xây Dựng

5

Bằng khen

Hoàn thành kế hoạch năm 2004

2004

Bộ Xây Dựng

6

Công nhận

Tập thể lao động xuất sắc năm 2004

2004

Bộ Xây Dựng

7

Bằng khen

Đã có thành tích xuất sắc trong phong công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn 2004

2004

Công đoàn XD Việt Nam

8

Bằng khen

Hoàn thành KH công tác 2005

2005

Bộ Xây Dựng

9

Bằng khen

Thành tích công tác 2003-2005

2006

Thủ tướng Chính phủ

10

Công nhận

Tập thể lao động xuất sắc năm 2006

2006

Bộ Xây Dựng

11

Bằng khen

Hoàn thành phong trào Công đoàn 2006

2006

Công đoàn XD Việt Nam

12

Cờ thi đua

Có thành tích xuất sắc năm 2007

2007

Bộ Xây Dựng

13

Bằng khen

Hoàn thành tốt nhiệm vụ KH công tác 2007

2007

Bộ Xây Dựng

14

Chứng nhận

Đạt Cúp vàng hội nhập kinh tế quốc tế lần thứ nhất 2008

2008

Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

15

Cúp Thăng Long

Đã có thành tích trong công cuộc xây dựng Thủ đô

2008

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

16

Bằng khen

Đã có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2008

2008

Bộ Xây Dựng

17

Chứng nhận

Chiến sĩ thi đua ngành xây dựng

2008

Bộ Xây Dựng

18

Bằng khen

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

2008

Thủ tướng Chính phủ

19

Danh hiệu

Chiến sĩ thi đua ngành xây dựng: Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010

2011

Bộ Xây Dựng

20

Chứng nhận

Doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng

2011

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam

21

Bằng khen

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

2012

Bộ Xây Dựng

22

Danh hiệu

Tập thể lao động xuất sắc: Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2011

2012

Bộ Xây Dựng

23

Cờ thi đua

Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

2014

Bộ Xây Dựng

24

Cờ thi đua

Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

2015

Bộ Xây Dựng

25

Chứng nhận

Dịch vụ xây lắp đặt top 100 dịch vụ vàng Việt Nam

2016

Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam

26

Bằng khen

Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an tại phường Cổ nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

2016

Bộ Công an