Chủ đầu tư: Sở Y Tế Tỉnh Vĩnh Long
Quy mô: 1 tầng hầm 9 tầng nổi