Gói thầu XD 8 “Xây dựng nhà quản lý điều hành, nhà dịch vụ, ăn uống giải khát, bán đồ lưu niệm, khu chợ phiên” thuộc dự án “đầu tư xây dựng khu các làng dân tộc I” được xây dựng tại Đồng Mô, Ngải Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội do Ban đầu tư và Xây dựng 195 làm chủ đầu tư. Quy mô công trình như sau:

* Nhà điều hành trung tâm:
– Xây dựng nhà điều hành trung tâm cao 2 tầng diện tích sàn trên 450 m2.
– Điện chiếu sáng
– Hệ thống nối đất, chống sét.
– Cấp thoát nước trong ngoài nhà.
– Trang thiết bị nội thất văn phòng
– Chống mối công trình.
– Sân đường xung quanh.

* Nhà dịch vụ:
– 03 nhà khung gỗ chịu lực cao 1 tầng, diện tích mỗi căn gần 100 m2.
– 04 nhà khung gỗ chịu lực cao 1 tầng, diện tích mỗi căn gần 22 m2.
– Chống mối công trình
– Sân rửa tay chân và tiểu cảnh trang trí.

constrexim1-Khu_lang_van_hoa_dan_toc_Viet_Nam

* Khu chợ phiên:
– Khu chợ phiên được xây dựng trên khu đất rộng 7800 m2 gồm khu chợ chính, khu chợ ngựa và khu chợ ngoài trời.
– Khu chợ chính: gồm 09 nhà ba gian và 01 nhà 7 gian được xây dựng thành từng dãy. Diện tích nhà 3 gian là 71.5 m2/nhà (có 9 nhà) và 144.9 m2/nhà (1 nhà).
– Chống mối công trình
– Phòng cháy chữa cháy bằng bình bọt (02 bình/nhà 3 gian và 04 bình / nhà 7 gian) và vòi nước chữa cháy.
– San nền khu chợ phiên.
– Sân đường bằng bê tông giả đất.