anhr-pho-tong-dau-tu

 

ÔNG NGUYỄN TRỌNG QUỲNH

 

  • Từ 1994-1999 học tại Trường đại học Kiến trúc Hà Nội;
  • Từ 1999-2003 công tác tại Công ty XD và Phát triển nông thôn 1 – Tổng Công ty XD Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT)* Chức vụ CBKT. Tham gia thực hiện các công trình XD tại CHDCND Lào.
  • Từ năm 2003-2008 Công tác tại Công ty Đầu tư – Xây dựng Hà Nội thuộc TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (sau này là Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội).
  • Chức vụ Phó Phòng KHĐT – Ban quản lý dự án trọng điểm.
  • Từ năm 2008- 2011 : Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư .
  • Từ năm 2011 – 2016: Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư .

Từ năm 2016 đến nay: Giữ chức Phó tổng giám đốc các dự án đầu tư .