pho-tong-giam-doc

      ÔNG PHẠM VĂN THÀNH

 * Sinh năm 1978

* Trình độ học vấn:

 – Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp – Đại học Xây Dựng
 – Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh –  Trường Đại học California, Irvine (University of California, Irvine (UCI)
   
Quá trình công tác: 
– Năm 2001-2003: Chuyên viên Phòng đấu thầu – Tổng Công ty Vinaconex
– Năm 2003-2004: Chỉ huy trưởng Công trình Cảng Cái Lân – Hải Phòng
– Năm 2004-2005: Chuyên viên Trung tâm Đầu tư & Quản lý Dự án – Công ty CP Vinaconex E&C
– Năm 2005-2006: Chỉ huy trưởng Công trình Bệnh viện Huế – Huế 
– Năm 2006-2008: Chỉ huy trưởng Công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất – Quảng Ngãi
– Năm 2010-2011: Phó Giám đốc Trung tâm XDD&CN – Công ty CP Vinaconex E&C
– Năm 2011-2014: Phó Giám đốc Công ty CP Việt Construction Thăng Long
– Năm 2014-2017: Giám đốc Công ty CP Việt Construction Thăng Long
– Từ Tháng 9/2017: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Constrexim số 1 (CONFITECH)