pho-tong-giam-doc-phu-trach-cac-cong-tinh-phia-nam

      ÔNG VƯƠNG KHẢ HẢI

 

  • Năm sinh: 1971
  • Trình độ: MBA & Kỹ sư Kinh tế Xây dựng & Cử nhân Luật.
  • Từ 1994 – 1999: Giám đốc chi nhánh Miền Nam Công ty CP Xây dựng và PTNN Số 1 – Tổng công ty xây dựng và phát triển nông thôn.
  • Từ 1999 – 2012: Phó Giám đốc công ty CP xây dựng 699
  • Từ 2012 – 2014: Trợ lý Tổng Giám đốc Constrexim số 1.
  • Từ 2014 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách xây lắp.