thu-thiem2-ihuv-1446452578028

Các khu đất được đất giá gồm: lô 1-10 (quy hoạch khu thương mại đa chức năng), lô 3-8 (quy hoạch khu dân cư), lô 3-9 (quy hoạch khu dân cư đa chức năng), lô 3-12 (quy hoạch khu dân cư đa chức năng) và lô 7-1 (quy hoạch khách sạn nghỉ dưỡng đô thị). Riêng lô 7-1 được tổ chức đấu giá sau khi nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt.

UBND TPHCM yêu cầu người tham gia đấu giá tài sản phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 15% giá trị khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

                                         Mộc Lan

Theo Trí thức trẻ