1

Ngày 16 tháng 12 năm 2015, tại hội trường khách sạn Kim Liên, Công ty cổ phần Constrexim Số 1 (CONFITECH) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 với sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc công ty;  thành viên Hội Đồng Quản Trị; thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám Đốc và đặc biệt là các Quý Cổ đông của Công ty CP Constrexim Số 1 (CONFITECH)

Một số hình ảnh tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015:

0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.67.7 8.8 9.9 10 11 13.1