1

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Constrexim số 1 (CONFITECH) đã nhất trí cao bầu ra Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau buổi họp Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, đã có buổi họp phiên đầu tiên và cùng nhất trí việc bầu Ông Nguyễn Quang Huy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2015-2020.