CT4_N03

Sau khi vượt tiến độ 30% kế hoạch trong giai đoạn thi công cọc khoan nhồi. Chủ đầu tư (gồm Liên doanh Công ty Cổ phần Constrexim số 1 và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thái Hà) và các nhà thầu đã nỗ lực làm việc, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ thi công

BCN01Toàn cảnh công trường thi công

Một số hình ảnh thi công :

ToaHHvaCT1Một nửa Tòa HH

NuatoaCT1Một nửa toà CT1

TOACT2_NOWTòa CT2 ( Đổ bê tông sàn hầm 2 phần khu vực giữa Tòa CT2 )

CT4_N01Tòa CT4

CT4_N03 Tòa CT4 (Lên đến cos 0.000)

Công trình được cập nhật tại thời điểm 10/6/2017.