gamuda26072017

Trải qua hơn 8 tháng thi công, công trình “55 Căn nhà ở kết hợp cửa hàng SH2 – Khu đô thị mới C2 Gamuda Gardens, Quận Hoàng Mai, Hà Nội” đã đi vào giai đoạn cuối xây trát hoàn thiện cuối cùng để đưa vào bàn giao.

Một số hình ảnh thi công tại công trình:

gamuda2607_01_fixTrát ngoài các dãy

gamuda2607_03_fixLắp dựng khuôn cửa sổ

gamuda26070271_005_fixChống thấm mái

gamuda26072017_04Trát ngoài hoàn thiện

Dự kiến công trình được hoàn thành vao cuối tháng 9/2017