Sapa_Mgallery_30072017_01

Trải qua hơn 1 năm thi công, với sự cố gắng vầ quyết tâm của các cán bộ công nhân viên Constrexim Số 1 (Confitech) công trình đã đi vào giai đoạn cuối của công trình.

Sapa_Mgallery_30072017_06Lễ cất nóc

Sapa_Mgallery_30072017_10Đại diện các bên tham gia buổi lễ.

Sapa_Mgallery_30072017_09Đại diện các bên thực hiện nghi thức.

Một số các hình ảnh thi công tại công trình:

Sapa_Mgallery_30072017_02
Hình ảnh thi công tại công trình

Sapa_Mgallery_30072017_03Hình ảnh thi công tại công trình

 Sapa_Mgallery_30072017_04Hình ảnh thi công tại công trình

Sapa_Mgallery_30072017_05Hình ảnh thi công tại công trình

Hạng mục công trình dự kiến hoàn thành và bàn giao trong tháng 8/2017

XEM TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TẠI ĐÂY !