THICONG01

Dự án “Khu nhà ở xã hội cho chiến sỹ Bộ Công An” khởi công 11/2016, sau 1 năm công trình vẫn đang được thi công đúng tiến độ, một số hạng mục công trình vẫn đang vượt tiến độ.
Các tòa nhà hiện đã thì công xong sàn từ tầng 18-22, xây căn hộ tầng 8 -12, trát ngoài từ tầng 2-8
Một số các hình ảnh tại công trình :

CT2_fix
Tòa CT2

CT3_fix
Tòa CT3

CT4_fix
Tòa CT4

Các hình ảnh thi công khác:

THICONG01Thi công phần thô tòa nhà

THICONG02Xây căn hộ

THICONG03Xây căn hộ

constrexim1.com.vn (26/11/2017)