Ông Nguyễn Quang Huy phát biểu

Ngày 17/05/2018, Công ty CP Constrexim số 1 ( CONFITECH ) đã tổ chức Đại Hội Cổ Đông tại Trụ sở Công ty số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Đại hội Cổ Đông bao gồm chủ tịch Hội đồng quản trị – kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Huy cùng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và đặc biệt là các Quý Cổ đông của Công ty CP Constrexim số 1.

Các thành viên trong Ban Tổ chức đã có mặt từ sớm cùng ngày để hoàn tất mọi công tác chuẩn bị trước khi diễn ra Đại hội.

Công tác chuẩn bị tài liệu
Công tác chuẩn bị tài liệu
Các thành viên ổn định chỗ ngồi
Các thành viên ổn định chỗ ngồi

Các thành viên ổn định chỗ ngồi

Đại hội chính thức được khai mạc vào hồi 8h35 phút.

Các cổ đông giơ phiếu biểu quyết thông qua các thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, và các nội dung chương trình của Đại hội.

Các thành viên biểu quyết
Các thành viên biểu quyết

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành lên đọc Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Ông Nguyễn Quang Huy phát biểu
Ông Nguyễn Quang Huy phát biểu

Tiếp theo là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 – do ông Vũ Mạnh Hùng trình bày

ông Vũ Mạnh Hùng trình bày
ông Vũ Mạnh Hùng trình bày

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, ông Vũ Quang Hiển đọc các tờ trình để Đại Hội đồng Cổ đông thông qua

ông Vũ Quang Hiển phát biểu
ông Vũ Quang Hiển phát biểu

Sau khi nghe các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết. Ban Kiểm phiếu làm việc rất tập trung để đưa ra kết quả nhanh chóng và chính xác. Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp vào hồi 11h cùng ngày, với sự biểu quyết 100% tán thành của các Cổ đông. Với những thay đổi và đổi mới của Công ty, các Cổ đông đều hy vọng về một sự phát triển lớn mạnh của Công ty trong tương lai.