Phối cảnh landscape marketing dự án nhà ở chiến sỹ bộ công an

Tháng 6/2018, chủ đầu tư: liên danh Constrexim 1 – Thái Hà đã công bố ý tưởng thiết kế hạng mục Cảnh quan dự án Nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ Bộ Công An. Đây là hạng mục rất quan trọng góp phần phát huy uy tín & thương hiệu của Chủ đầu tư thông qua Dự án. Đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giá trị truyền thống, giá trị bản địa và các giá trị khác cho cộng đồng cư dân sinh sống.

Sau đây là một vài hình ảnh ý tưởng cảnh quan của dự án:

Mặt bằng chi tiết cảnh quan
Mặt bằng chi tiết cảnh quan
Ý tưởng thiết kế thứ nhất
Ý tưởng thiết kế thứ nhất
Ý tưởng thiết kế thứ hai
Ý tưởng thiết kế thứ hai
Ý tưởng vật liệu
Ý tưởng vật liệu
Khuôn viên cây xanh
Khuôn viên cây xanh
Phương án chiếu sáng
Phương án chiếu sáng
Hình thức chiếu sáng
Hình thức chiếu sáng
Mặt cắt không gian CT1
Mặt cắt không gian CT1
Mặt cắt không gian CT23
Mặt cắt không gian CT23
Mặt cắt không gian CT34
Mặt cắt không gian CT34
Phối cảnh minh họa
Phối cảnh minh họa
Phối cảnh minh họa
Phối cảnh minh họa
Phối cảnh minh họa
Phối cảnh minh họa
Phối cảnh minh họa
Phối cảnh minh họa

XEM TIẾN ĐỘ DỰ ÁN