CC năng lực HĐ XD-1

Quyết định số: 119/QĐ-HĐXD-DN ngày 18/12/2017 của Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng đã cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng hạng I cho Công Ty CP Constrexim Số 1 (Confitech)

Địa chỉ: Tòa nhà 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Người đại diện ( ông ): Nguyễn Quang Huy _ Chức vụ: Tổng Giám Đốc.

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
ĐĂNG KÝ KINH DOANH
ĐĂNG KÝ KINH DOANH