Hoàn thành kho 4

Theo đúng tiến độ đưa ra, Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech) đã tiến hành bàn giao kho số 4 – Khu CN Đình Vũ – Hải Phòng cho chủ đầu tư vào ngày 15/11/2019.

Quy mô dự án với tổng diện tích kho & hạ tầng là 11.300m2, diện tích kho rộng 5.400m2.

Một số hình ảnh thực tế công trình bàn giao:

Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4
Hoàn thành kho 4

Nối tiếp kho 4, chủ đầu tư tiếp tục giao kho số 5 cho Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech) tiến hành thi công xây dựng.