• Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Confitech Miền Nam (là công ty thành viên)
 • Địa điểm: Bình Dương, Long An
 • Quy mô: 28 MW
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Confitech (là công ty thành viên)
 • Địa điểm: Thị trấn YaunPa, Gia Lai;
 • Quy mô:
  – Diện tích 30ha;
  – Công suất dự án: 25 MWp;
  – Sản lượng điện dự kiến hàng năm: 36,000 MWh;
  – Cấp điện áp đấu nối: 110kV;
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Confitech (là công ty thành viên)
 • Địa điểm: Huyện Hàm Tân, Bình Thuận;
 • Quy mô:
  – Diện tích 34ha;
  – Công suất thiết kế: 29.5 MWp;
  – Sản lượng điện dự kiến hàng năm: 46,000 MWh;
  – Cấp điện áp đấu nối: 110kV;

Hotline: +(84)24.3792 0038

Developed by iColor Branding

Kết nối với Constrexim No.1: