Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nông trại Confitech Eco (công ty thành viên)
Địa điểm: Xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
Quy mô: Diện tích 140 ha, quy mô gồm 03 trại lợn (mỗi trại 36000 con)

Hotline: +(84)24.3792 0038

Developed by iColor Branding

Kết nối với Constrexim No.1: