• Tên dự án: Trạm bơm Nước thải Gamuda
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gamuda land Việt Nam
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Giá trị gói thầu:  83,78 tỷ VND
 • Vị trí: Hoàng Mai – TP Hà Nội
 • Tên dự án: Trạm xử lý nước & nước thải Hậu Giang
 • Chủ đầu tư: Công ty giấy Lee and Man Việt Nam
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Giá trị gói thầu: 154,138 tỷ VND
 • Vị trí: Hậu Giang
 • Quy mô: 50.000 m3/ngày đêm
 • Tên dự án: Nhà máy nước Triệu Sơn Thanh Hóa
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA tiểu dự án tuyến cạnh tranh giai đoạn 2 tỉnh TH
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Vị trí: Thanh Hóa
 • Quy mô:  5000 m3/ngày đêm
 • Tên dự án: Trạm bơm nước Yên Sở
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Giá trị gói thầu: 183,78 tỷ VND
 • Vị trí: Hà Nội
 • Tên dự án: Hệ thống Cấp thoát nước huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Hà Giang
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Vị trí: Hà Giang
 • Quy mô:  2.000 m3/ngày đêm
 • Tên dự án: Nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long
 • Chủ đầu tư: Công ty liên doanh Ebara Taisei
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Vị trí: Hà Nội
 • Quy mô:  20.000 m3/ngày đêm

Hotline: +(84)24.3792 0038

Developed by iColor Branding

Kết nối với Constrexim No.1: