• Tên dự án: Nhà máy cán thép Thái Trung
 • Chủ đầu tư: Công ty CP Thép Thái Trung
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Giá trị gói thầu: 340,483 tỷ VND
 • Vị trí: Thái Nguyên
 • Quy mô:  nhà máy công suất 500.000 Tấn/năm
 • Tên dự án: Nhà kho xây sẵn Đình Vũ, giai đoạn 1, nhà kho số 3
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhà xưởng xây sẵn quốc tế Hải Phòng
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Vị trí: Hải Phòng
 • Quy mô:  nhà xưởng 5.400 m2 và hạ tầng
 • Tên dự án: Nhà kho xây sẵn Đình Vũ, giai đoạn 1, nhà kho số 4
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhà xưởng xây sẵn quốc tế Hải Phòng
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Vị trí: Hải Phòng
 • Quy mô:   nhà xưởng 5.400 m2 và hạ tầng
 • Tên dự án: Nhà máy điện tử Compal
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Compal Việt Nam
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Giá trị gói thầu: 248 tỷ VND
 • Vị trí: Vĩnh Phúc
 • Tên dự án: Trung tâm chuyển phát nhanh Tân Sơn Nhất
 • Chủ đầu tư: Cty TNHH DV giao nhận hàng hoá Tân Sơn Nhất
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Giá trị gói thầu: 72,068 tỷ VND
 • Vị trí: TP Hồ Chí Minh
 • Quy mô:  15.000 m2
 • Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng
 • Chủ đầu tư: Công ty điện lực Quảng Tây
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Giá trị gói thầu: 111,104 tỷ VND
 • Vị trí: Hải Phòng
 • Quy mô: 600 MW
 • Tên dự án: Nhà máy sản xuất linh kiện máy văn phòng Sansei
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sansei Việt Nam
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Vị trí: Hải Dương
 • Quy mô: 10.000 m2 nhà xưởng
 • Tên dự án: Nhà máy xi măng Phú Thọ
 • Chủ đầu tư: Công ty CP Xi măng Phú Thọ
 • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
 • Giá trị gói thầu: 102,7 tỷ VND
 • Vị trí: Phú Thọ
 • Quy mô:  1.500 Tấn clinke/ngày

Hotline: +(84)24.3792 0038

Developed by iColor Branding

Kết nối với Constrexim No.1: