• Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật hành chính TP Vĩnh Long
  • Chủ đầu tư: BĐHDA Xây dựng khu Hành chính tỉnh Vĩnh Long
  • Nhà thầu: Công ty CP Constrexim số 1 (Confitech)
  • Giá trị gói thầu: 172,233 tỷ VND
  • Vị trí: Vĩnh Long
  • Quy mô:  19 ha

Hotline: +(84)24.3792 0038

Developed by iColor Branding

Kết nối với Constrexim No.1: