Toàn thể Gala dinner

Nằm trong kế hoạch thường niên, Ban lãnh đạo Công ty CP Constrexim số 1 (confitech) đã tổ chức chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tại thành phố Đà Lạt ngàn h...
Năng lượng mặt trời 1

Năng lượng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để phát triển của bất kỳ quốc gia nào. Con người đang dần hủy hoại môi trường sống bằng cách khai...