Hơn 14 năm trên chặng đường xây dựng và phát triển của mình mỗi thành công của Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 (CONFITECH) đều ghi nhận dấu ấn công sứ...

Các Bạn thân mến! Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các Bạn đã quan tâm và nộp đơn dự tuyển vào làm việc tại Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 (CO...