thong-bao-tuyen-dung1

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG    Công ty Cổ phần Constrexim số 1 (CONFITECH) thuộc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam là doan...