Hơn 20 năm trên chặng đường xây dựng và phát triển của mình mỗi thành công của Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 (CONFITECH) đều ghi nhận dấu ấn công sức và sự cống hiến của những thế hệ Cán bộ, Công nhân viên. Công ty luôn đề cao yếu tố con người, sức mạnh tập thể thông qua chính sách đào tạo và trọng dụng nhân tài. Vì vậy, Ban Lãnh đạo Công ty đã xây dựng hệ thống chính sách nhân sự linh hoạt, chế độ đãi ngộ và phúc lợi thỏa đáng, công bằng và hiệu quả.

Nguồn nhân lực luôn được coi là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của Công ty. Chính vì vậy, chính sách nhân sự tại đây được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh hàng đầu. Bên cạnh việc tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về chế độ, chính sách đối với người lao động như Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế; Chế độ nghỉ phép; Chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe…. thì hệ thống lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho người lao động của Công ty cũng là một trong những vấn đề đuợc quan tâm xây dựng phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, đảm bảo tính linh hoạt, công bằng, tương xứng mức độ cống hiến và cạnh tranh trong thị trường lao động. Với quan điểm coi trọng nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 (CONFITECH) luôn tạo điều kiện cho người lao động có chuyên môn cao được hưởng lương tương xứng với cống hiến của họ, đồng thời tạo động lực thu hút người tài đáp ứng nguồn nhân lực bền vững của Công ty.

Quy định về tuyển dụng:
Công ty CP Constrexim số 1 (CONFITECH) tiến hành tuyển dụng nhân sự khi có yêu cầu của Ban Lãnh đạo, các Phòng/Ban nhằm đáp ứng nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc tuyển dụng được tiến hành công khai, tuân thủ quy trình tuyển dụng của Công ty đối với mỗi vị trí trong Công ty nhằm mục tiêu tuyển dụng được những ứng viên có đủ năng lực chuyên môn, có đạo đức tốt và đáp ứng được các yêu cầu đặt ra cho vị trí công tác đó.

Sau khi tiến hành các bước phỏng vấn và thi tuyển, Công ty sẽ gửi thư thông báo tuyển dụng chính thức đến người được tuyển chọn cùng với bản mô tả công việc của vị trí đang tuyển dụng. Người được Công ty tuyển chọn sẽ ký vào thư Thông báo & Thoả thuận nếu chấp thuận các điều kiện của Công ty nêu ra trong thư.

Thử việc:

Thời gian thử việc là từ 1 đến 2 tháng (tuỳ từng vị trí cụ thể) bắt đầu từ ngày ghi trong thư Thông báo & Thoả thuận. Lương thử việc hưởng 85% mức lương của vị trí đó sau khi thử việc.

Hợp đồng lao động:

Công ty sẽ ký HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn với người lao động tuỳ theo trường hợp cụ thể sau thời gian thử việc. Hợp đồng lao động được ký dựa trên Luật Lao động do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định.

Tiền lương:

Quy tắc tính lương của Công ty:

Thu nhập tháng = (Lương cơ bản + Lương năng suất) – X

Lương cơ bản: Là mức lương tối thiểu được Công ty ấn định cho các khung tổng lương.

Lương năng suất: Mức lương được tính dựa trên kết quả đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cá nhân theo Bảng mô tả công việc được giao và xét trên năng suất hoàn thành doanh thu trên toàn Công ty.

X: Các khoản giảm trừ (các khoản trích nộp BHXH; BHYT; BHTN; Thuế TNCN (nếu có).

Nghỉ lễ, nghỉ phép:
CBCNV được nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Phép năm:
CBNV làm việc đủ 12 tháng thì được nghỉ phép hàng năm, thời gian là 12 ngày mỗi năm.
Đối với CBNV có dưới một năm làm việc hoặc CBNV nghỉ việc khi chưa hết năm thì số ngày nghỉ được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc (nghỉ 01 ngày/tháng làm việc).
Nghỉ ốm:
CBNV nghỉ ốm, con ốm phải xuất trình đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của BHXH và sẽ được hưởng lương theo chế độ quy định trong Luật lao động và Luật BHXH.
Mọi chế độ nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ con ốm sẽ tuân thủ theo quy định của Nhà nước.
CBNV nghỉ ốm điều trị tại nhà, Công ty sẽ trừ ngày nghỉ ốm vào ngày phép năm của cá nhân đó. Trong trường hợp cá nhân đã sử dụng hết số ngày phép của mình thì những ngày nghỉ ốm đó sẽ không được hưởng lương.
Các chế độ khác:
CBNV được hưởng các chế độ theo Luật Lao động, Luật BHXH của Nhà nước quy định.
CBNV được hưởng các chế độ và quyền lợi khác của Công ty áp dụng như:
Thưởng cuối năm: Công ty sẽ căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty để trích thưởng cho CBNV. Mức thưởng này dựa trên bản đánh giá kết quả lao động của từng cá nhân trong năm.
Tham quan, nghỉ mát tập thể: Hàng năm Công ty sẽ tổ chức ít nhất một chuyến đi tham quan dã ngoại hoặc nghỉ mát tùy theo tình hình tài chính của Công ty.
Thưởng các ngày Lễ; Tết; hiếu; hỉ (kết hợp với quỹ công đoàn) theo quy định.
Thuế thu nhập cá nhân:
Cá nhân phải trả tiền thuế thu nhập cá nhân theo luật pháp quy định. Công ty sẽ khấu trừ khoản thuế này để nộp cho cơ quan thuế trước khi trả lương cho CBCNV.

Thôi việc:
CBNV muốn nghỉ việc ở Công ty thì phải gửi “Đơn xin thôi việc” tới Ban Giám đốc/ Phòng Hành chính – Nhân sự trước 30 ngày (đối với HĐLĐ có xác định thời hạn) và 45 ngày (với HĐLĐ không xác định thời hạn) trước khi nghỉ việc.
CBNV có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu do cá nhân đang quản lý cho người được Ban Lãnh đạo Công ty/Phòng/Ban chỉ định tiếp nhận và phải thanh toán hết các khoản tạm ứng cá nhân (nếu có) và các khoản nợ khác liên quan đến vị trí làm việc của cá nhân đó trước khi nghỉ việc.
Trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc mà không báo trước cho Công ty thì Công ty sẽ khấu trừ lương của tháng làm việc trước đó cũng như các khoản thưởng của cá nhân đó để bù vào những thất thoát trong kinh doanh do việc nghỉ bất thường của cá nhân này gây nên.
Trường hợp CBNV xin nghỉ việc mà chưa hoàn tất các thủ tục bàn giao hay thanh toán các khoản nợ liên quan, Công ty sẽ không ký quyết định cho thôi việc và không làm thủ tục chốt sổ BHXH cho cá nhân đó cho đến khi cá nhân hoàn tất các thủ tục theo quy định của Công ty.
Kỷ luật, sa thải:
CBNV vi phạm nội quy thuộc những điều nghiêm cấm thì Công ty buộc phải thi hành kỷ luật cho thôi việc đối với cá nhân đó và Công ty sẽ buộc cá nhân đó phải nghỉ việc ngay khi nhận được thông báo đình chỉ công tác của Tổng Giám đốc Công ty.

Kết thúc hợp đồng với Công ty cổ phần Constrexim Số 1 (CONFITECH)
Hợp đồng lao động giữa CBNV và Công ty Cổ phần Constrexim số 1 (CONFITECH) có thể kết thúc vì các lý do: cá nhân xin thôi việc; hết hạn hợp đồng; kỷ luật buộc thôi việc; giảm biên chế …sẽ được thi hành theo Quy định của Công ty và Luật lao động của Nhà nước.

Hotline: +(84)24.3792 0038

Developed by iColor Branding

Kết nối với Constrexim No.1: