CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN:

*  Xây lắp:

 • Công ty Cổ phần Confitech Tân Đạt
 • Công ty Cổ phần Confitech Cửu Long
 • Công ty Cổ phần Confitech Bến Tre
 • Công ty Cổ phần Confitech Đông Á
 • Công ty Cổ phần Confitech Sài Gòn
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Confitech Hà Nội
 • Công ty Cổ phần Confitech số 3
 • Công ty Cổ phần Confitech số 6
 • Công ty Cổ phần Confitech số 8

* Đầu tư

 • Công ty Cổ phần Confitech Miền Nam
 • Công ty Cổ phần Năng lượng Confitech
 • Công ty Cổ phần Confitech Tây Bắc
 • Công ty Cổ phần Nông trại Confitech Eco
 • Công ty Cổ phần HT Invest
 • Công ty Cổ phần Confitech Đà Lạt
 • Công ty Cổ phần du lịch Happy Hill (Đà Lạt)
 • Công ty Cổ phần dịch vụ nghỉ dưỡng Jewel (Hòa Bình)
 • Công ty TNHH Thương mại Du lịch Bình Ba
 • Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngân Hằng
 • Công ty TNHH Đầu tư MBG – Confitech

Hotline: +(84)24.3792 0038

Developed by iColor Branding

Kết nối với Constrexim No.1: