• BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
 • BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Chi tiết

 • Xây dựng ngày

  02/09/2015

 • Vị trí

  Tỉnh Vĩnh Long

 • Diện tích

  33.994 m2

 • Chủ đầu tư

  Sở Y Tế tỉnh Vĩnh Long

 • Giá trị

  270 tỷ 166 triệu đồng

 • Danh mục

Mô tả