• Dự án kho vận Konoike

Chi tiết

  • Xây dựng ngày

    24/02/2015

  • Vị trí

    Tỉnh Hải Dương

  • Giá trị

    14 tỷ 173 triệu đồng

  • Danh mục

Mô tả