• Hạ Tầng Kỹ Thuật HC TP Vĩnh Long
 • Hạ Tầng Kỹ Thuật HC TP Vĩnh Long
 • Hạ Tầng Kỹ Thuật HC TP Vĩnh Long
 • Hạ Tầng Kỹ Thuật HC TP Vĩnh Long
 • Hạ Tầng Kỹ Thuật HC TP Vĩnh Long
 • Hạ Tầng Kỹ Thuật HC TP Vĩnh Long
 • Hạ Tầng Kỹ Thuật HC TP Vĩnh Long
 • Hạ Tầng Kỹ Thuật HC TP Vĩnh Long

Chi tiết

 • Xây dựng ngày

  31/05/2015

 • Vị trí

  Tỉnh Vĩnh Long

 • Chủ đầu tư

  BDHDA Xây Dựng Khu Hành Chính tỉnh Vĩnh Long

 • Giá trị

  172.233

 • Danh mục

Mô tả