• Làng Văn Hoá Các Dân Tộc Việt Nam
 • Làng Văn Hoá Các Dân Tộc Việt Nam
 • Làng Văn Hoá Các Dân Tộc Việt Nam
 • Làng Văn Hoá Các Dân Tộc Việt Nam
 • Làng Văn Hoá Các Dân Tộc Việt Nam
 • Làng Văn Hoá Các Dân Tộc Việt Nam
 • Làng Văn Hoá Các Dân Tộc Việt Nam
 • Làng Văn Hoá Các Dân Tộc Việt Nam
 • Làng Văn Hoá Các Dân Tộc Việt Nam

Chi tiết

 • Xây dựng ngày

  24/07/2015

 • Vị trí

  TX Sơn Tây

 • Diện tích

  2.200 m2

 • Chủ đầu tư

  BQL Dự Án Làng Văn Hoá Các Dân Tộc Việt Nam

 • Giá trị

  25 tỷ đồng

 • Danh mục

Mô tả