• Nhà Giảng đường 2
 • Nhà Giảng đường 2
 • Nhà Giảng đường 2
 • Nhà Giảng đường 2
 • Nhà Giảng đường 2
 • Nhà Giảng đường 2

Chi tiết

 • Xây dựng ngày

  02/01/2015

 • Vị trí

  Đông Ngạc - Từ Liêm - TP Hà Nội

 • Diện tích

  7.500 m2

 • Giá trị

  44 tỷ đồng

 • Danh mục

Mô tả

CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

1. Một tòa nhà 5 tầng: 1500 m2/sàn.

2. Sử dụng cọc ép 300 x 300.

3. Công trình có 35 phòng học với sức chứa 2500 sinh viên của trường Đại Học Y Tế Công Cộng.