Chi tiết

 • Xây dựng ngày

  07/07/2015

 • Vị trí

  Tỉnh Hải Dương

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Sansei

 • Giá trị

  22 tỷ 219 triệu đồng

 • Danh mục

Mô tả