• Nhà nghỉ Nhân viên Vietcombank
 • Nhà nghỉ Nhân viên Vietcombank

Chi tiết

 • Xây dựng ngày

  07/08/2015

 • Vị trí

  Xuân Thành, Tỉnh Hà Tĩnh

 • Diện tích

  30.000 m2

 • Chủ đầu tư

  Ngân hàng TMCP Việt Nam

 • Giá trị

  12.000

 • Danh mục

Mô tả