• Hệ thống Cấp thoát nước Hà Giang

Chi tiết

 • Xây dựng ngày

  01/09/2015

 • Vị trí

  Tỉnh Hà Giang

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Hà Giang

 • Giá trị

  22 tỷ 093 triệu đồng

 • Danh mục

Mô tả