• Hệ thống Cấp thoát nước Hà Giang

Chi tiết

  • Xây dựng ngày

    01/09/2015

  • Vị trí

    Tỉnh Hà Giang

  • Chủ đầu tư

    Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Hà Giang

  • Giá trị

    22 tỷ 093 triệu đồng

  • Danh mục

Mô tả