Chi tiết

 • Xây dựng ngày

  07/08/2015

 • Vị trí

  TP Quảng Trị

 • Diện tích

  7.850 m2

 • Chủ đầu tư

  Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Tỉnh Quảng Trị

 • Giá trị

  61.717

 • Danh mục

Mô tả