Chi tiết

 • Xây dựng ngày

  07/08/2015

 • Vị trí

  Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Diện tích

  7.800m2

 • Chủ đầu tư

  Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc

 • Giá trị

  52.150

 • Danh mục

Mô tả