• Trường THPT Lưu Văn Liệt
 • Trường THPT Lưu Văn Liệt
 • Trường THPT Lưu Văn Liệt
 • Trường THPT Lưu Văn Liệt
 • Trường THPT Lưu Văn Liệt
 • Trường THPT Lưu Văn Liệt
 • Trường THPT Lưu Văn Liệt
 • Trường THPT Lưu Văn Liệt
 • Trường THPT Lưu Văn Liệt

Chi tiết

 • Xây dựng ngày

  02/05/2015

 • Vị trí

  Tỉnh Vĩnh Long

 • Chủ đầu tư

  THPT Lưu Văn Liệt

 • Giá trị

  25 tỷ 682 triệu đồng

 • Danh mục

Mô tả