Toàn thể Gala dinner

Nằm trong kế hoạch thường niên, Ban lãnh đạo Công ty CP Constrexim số 1 (confitech) đã tổ chức chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tại thành phố Đà Lạt ngàn h...
IMG_9984

Ngày 23 tháng 6 năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty CP Constrexim số 1 đã tổ chức chuyến du lịch hè tại Đài Loan cho toàn thể CBNV. Chuyến du lịch đầy ý ng...