Hội Đồng Quản Trị  Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Là một trong những người sáng lập Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 (CONFIT...
20151203_142304_resized1

Sáng ngày 3- 12- 2015, Cổng nhà máy giấy Lee& Man tại cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang đã x...