Ông Nguyễn Quang Huy phát biểu

Ngày 17/05/2018, Công ty CP Constrexim số 1 ( CONFITECH ) đã tổ chức Đại Hội Cổ Đông tại Trụ sở Công ty số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Đại hội Cổ...

    Hội Đồng Quản Trị  Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Là một trong những người sáng lập Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 (CONFIT...