Chi tiết

  • Xây dựng ngày

    12/10/2020

  • Vị trí

    Đường Hoa Phượng Tím, Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  • Chủ đầu tư

    HT INVEST (công ty liên kết)

  • Danh mục

Mô tả

– Chủ đầu tư: HT INVEST (công ty liên kết)

– Vị trí: Đường Hoa Phượng Tím, Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

– Quy mô: 134 phòng.

– Hiện trạng: Đã đưa vào hoạt động, khai thác.