• Nhà máy Cán thép Thái Trung
 • Nhà máy Cán thép Thái Trung
 • Nhà máy Cán thép Thái Trung
 • Nhà máy Cán thép Thái Trung
 • Nhà máy Cán thép Thái Trung
 • Nhà máy Cán thép Thái Trung
 • Nhà máy Cán thép Thái Trung
 • Nhà máy Cán thép Thái Trung
 • Nhà máy Cán thép Thái Trung
 • Nhà máy Cán thép Thái Trung

Chi tiết

 • Xây dựng ngày

  30/08/2015

 • Vị trí

  TP Thái Nguyên

 • Diện tích

  19.340 m2

 • Chủ đầu tư

  Công ty cổ phần Thép Thái Trung

 • Giá trị

  340.483

 • Danh mục

Mô tả