WordPress database error: [Table 'wp_wfconfig' is read only]
INSERT INTO wp_wfconfig (name, val, autoload) values ('lastPermissionsTemplateCheck', '1695372090', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE val = '1695372090', autoload = 'yes'

WordPress database error: [Table 'wp_wfconfig' is read only]
INSERT INTO wp_wfconfig (name, val, autoload) values ('previousWflogsFileList', '[\"config-transient.php\",\"attack-data.php\",\"GeoLite2-Country.mmdb\",\"ips.php\",\".htaccess\",\"config.tmp.dzoyWk\",\"rules.php\",\"template.php\",\"config-synced.php\",\"config.tmp.ZTgwb1\",\"config.php\",\"config-livewaf.php\"]', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE val = '[\"config-transient.php\",\"attack-data.php\",\"GeoLite2-Country.mmdb\",\"ips.php\",\".htaccess\",\"config.tmp.dzoyWk\",\"rules.php\",\"template.php\",\"config-synced.php\",\"config.tmp.ZTgwb1\",\"config.php\",\"config-livewaf.php\"]', autoload = 'yes'

WordPress database error: [Table 'wp_wfconfig' is read only]
INSERT INTO wp_wfconfig (name, val, autoload) values ('serverDNS', '1695372091;1533;103.77.162.3', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE val = '1695372091;1533;103.77.162.3', autoload = 'yes'

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table 'wp_options' is read only]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1695372091.1712980270385742187500', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Liên hệ – Công ty cổ phần Constrexim số 1

THÔNG TIN

Địa chỉ: Tòa nhà 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

024.37920038
constrexim1@constrexim1.com.vn
Thời gian làm việc: 08:00 AM – 17:30 PM Từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 08h00 AM – 12h00 PM Thứ 7

    Gửi yêu cầu

    Hotline: +(84)24.3792 0038

    Developed by iColor Branding

    Kết nối với Constrexim No.1: